ffa41
Aydınlık Gazetesi-İş Güvenliği İçin Özgür Sendika

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, iş güvenliği paketini yeterli bulmadığını ifade ederek, "Sorunların çözümü özgür sendikalar oluşturmaktır" dedi.


Hafta sonu düzenlenen genel kurulla yeniden Belediye-İş Genel Başkanlığına seçilen Yurdakul, Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı iş güvenliği paketini değerlendirerek "Bu çalışmalarla yaşanan facialara kalıcı çözüm bulunmuyor, sadece üzeri örtülüyor" ifadelerini kullandı.


"İşyerlerinde denetim sağlanmalı" diyen Yurdakul "Bu denetim şikayet hattıyla, müfettiş gönderme ile olacak işler değil. Bu ancak özgür sendikalarla olur. İşçinin güvenebileceği sendikalar yaratılmalı. İşverene bağlı sendikalar, iktidarlara biat eden sendikalar değil, iktidarların talimatlarıyla hareket eden sendikalar değil. Ancak bu şekilde sağlam çözüm bulunur" diye konuştu.


İşçilerin sendikasına güvenmediği için sıkıntıları söyleyemediğini, bunun da iş kazalarına davetiye çıkardığını kaydeden Yurdakul şunları söyledi: "Çünkü sendikaya söylediğinde biliyor ki sendika, patronu atayan iktidarın dediğini yapacak. İşsiz kalma korkusundan sendikasına bile bu şikayetini götüremiyor. Maalesef bunun sonucunda feci katliamlarla karşı karşıya  kalıyoruz."

Belediyelerde özelleştirme ve taşeronlaştırmanın yoğun olduğuna dikkat çeken Yurdakul, bu alandan büyük rant elde edildiğini bildirdi.

Yurdakul şu görüşleri savundu:

'KÖLELİĞİN ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA GETİRİLİYOR'

"Belediyelerden ciddi rant sağlanılabilmesi için öncelikle sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme olması lazım veya güdümlü sendikalarla çalışmaları lazım. Maalesef Türkiye'de bunlar yapılıyor, sendikasızlaştırılıyor, örgütsüzleştiriliyor. Çünkü sendikaların güçsüz olduğu ülkelerde adalet paylaşımı olmaz ve en çok sömürü de bu ülkelerde yaşanır. Türkiye'de de bu yapılıyor bir yerden iş güvenliği deniliyor diğer taraftan istihdam büroları yasallaştırılıyor. İşçilere köleliğin üzerinde bir çalışma sistemi getiriliyor.


Bunları gizlemek için çalışma hayatını, taşeronlaşmayı iyileştireceğiz diye reklam yapıyorlar. İş cinayetlerini, katliamları perdelemek için yeni tasarılar gündeme getiriliyor. Bunlar doğru şeyler değil, köklü bir çözüm bulunması gerekiyor. Başarılı bir çalışma için ise tüm meslek odalarını, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini bir araya getirerek onların görüşlerini alıp hayata geçirmek gerekiyor. Çalışanları ve toplumu kandırıyorlar." 

21.11.2014

 

 

GÜNDEM