ffa41
10. Genel Kurulumuzu, demokratik bir ortamda onurla, gururla tamamladık. Bu onur, Belediye-İş ailesinin onurudur, gururudur.

10. Genel Kurulumuzu, demokratik bir ortamda onurla, gururla tamamladık. 

Bu onur, Belediye-İş ailesinin onurudur, gururudur.

 

Sendikalaşma önündeki engellerin tüm ağırlığıyla sürdüğü, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların, işsizliğin, yoksulluğun arttığı, çalışma hayatında kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerinin ve taşeronlaşmanın hâkim kılınmaya çalışıldığı, sendikal hak ihlallerinin, düşünce özgürlüğünü yok etmeye yönelik girişimlerin arttığı bir dönemde; sendikamızın dört yıllık ge­leceğinin belirlendiği 10. Olağan Genel Kurulumuzu büyük bir onurla, gururla tamamladık.  

 

Gururlandık, çünkü; ülkemizde demokrasinin ve katılımın tartışıldığı bir dönemde Belediye-İş olarak, tüm seçim süreçlerini; şeffaf, adil ve demokratik bir şekilde yaşadık.

 

Onurlandık, çünkü; Genel Kurulumuzu, başından sonuna kadar,  büyük bir coşku içinde, tüm düşüncelerin ifade edildiği demokratik bir or­tamda,  demokratik olgunluk  içinde gerçekleştirdik.

 

Gururlandık, çünkü; demokrasinin beşiği sayılan yerel yönetimlerde, evrensel sendikal ilkelere bağlı, sendika gibi bir sendika olarak, eğilmeden bükülmeden adımızın, örgütlülüğümüzün hakkını veren bir süreci tamamladık.

 

Coşkuluyuz çünkü, Genel Kurulumuz gerek organizasyon, gerek katılım  açısından, çalışmaların sadece seçme-seçilme gibi dar bir alana sıkıştırılmadığı; ülkemizin, çalışma hayatı­nın ve işkolumuzun sorunlarının tartışıldığı, örgütümüz açısından ilklerin gerçekleştiği bir platform oldu.

 

Bu onur, bu süreçte sorumluluk alarak, elini taşın altına koyan üyelerimizden, temsilcilerimize, kurullarda görev alan arkadaşlarımızdan delegelerimize, şube başkanlarımızdan şube yöneticilerimize kadar tüm Belediye-İş ailesinin onurudur, gururudur.

 

Genel kurulumuzda ifade edilen her görüş, Belediye-İş ailesinin zenginliğidir. Bu katkılar bizim yolumuzu aydınlatacaktır.

 

Belediye-İş Ailesi olarak, dün olduğu gibi bugün de tek bir yürek, tek bir yumruk olup, sorunlarımızın çözümü için el ele, kol kola ortak hedefler için hep birlikte yürüyeceğiz. Dün olduğu gibi, yarın da Belediye-İş ailesi olarak; biz birlik ve bütünlük içinde oldukça, tek bir yürek, tek bir ses oldukça, önümüzde hiç kimse, hiçbir güç duramayacaktır…

 

Bu süreçte emeği geçen üyelerimize, delegelerimize, de­ğişik kurullarda yer alan arka­daşlarımıza, temsilcilerimize, şu­be başkanlarımıza kısacası tüm Belediye-İş camiasına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Yükümüz ağır, görevimiz zor­lu. İşte bu nedenle, 10. Olağan Genel Kurul Kararlarımızı haya­ta geçirmemiz için; üyesinden, temsilcisine, şube başkanından Genel Merkez yöneticisine ka­dar tüm Belediye-İş örgütüne büyük sorumluluklar düşüyor. Camiamızın bu büyük görevi ba­şaracak güç ve birikime sahip olduğuna sonuna kadar inanıyorum. Bunu sizlerle birlikte; elbirliğiyle, omuz omuza yapacağız. Ben sizlere inanıyor, güveniyor ve bu örgütün Genel Başkanı oldu­ğum için de onur duyuyorum, gurur duyuyorum.

Saygılarımla.

Nihat Yurdakul

Genel Başkan

 

 

GÜNDEM